ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη Μήλο από το 1984 με μόνιμο στόχο και προτεραιότητα τη διαρκή αναβάθμιση του εξοπλισμού μας και των γνώσεων μας, ώστε να παρέχουμε την καλύτερη ανώτερη ποιότητα προϊόντος. 

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

H διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα. 

Εκτελούμε όλο το φάσμα των δοκιμών ποιοτικού ελέγχου με μεγάλη αξιοπιστία. Η εταιρεία διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, χημικό μηχανικό, πιστοποίηση ISO90001 και πραγματοποιεί ετήσια διακρίβωση σε ολόκληρο τον εξοπλισμό της.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

προϊόντα υψηλών προδιαγραφών

Οι σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε συνδυασμό µε την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού μας, παρέχουν στην εταιρία μας τη δυνατότητα να παράγει όλες τις ποιότητες σκυροδέματος, βάση του τελευταίου κανονισμού του ΚΤΣ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

με σεβασμό
στο περιβάλλον

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της καθημερινής δραστηριότητας της εταιρείας μας. Διαθέτου μηχάνημα ανακύκλωσης προϊόντων, καθώς και τα απαραίτητα φίλτρα κατακράτησης σκόνης στα silos τσιμέντου.