ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

προϊόντα υψηλών προδιαγραφών

Οι σύγχρονες, αυτοματοποιημένες μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, σε συνδυασμό µε την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού μας, παρέχουν στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να παράγει όλες τις ποιότητες σκυροδέματος, βάση του τελευταίου κανονισμού του ΚΤΣ. Και με τη βοήθεια του χημικού μηχανικού μας, να εξυπηρετεί κάθε απαίτηση των πελατών της.

Επίσης παράγουμε και τσιμεντοπροϊόντα (τσιμεντόλιθους, Lego blocks και τσιμεντοσωλήνες) καθώς και VAP προϊόντα σκυροδέματος σε συνεργασία με τη εταιρεία Lafarge.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ

αδρανή
υλικά

Προμηθευόμαστε προϊόντα από λατομεία με πιστοποίηση CE για αδρανή υλικά, ISO, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (άµµο, χαλίκι, γαρµπίλι, σκύρα, εξειδικευμένα αδρανή κ.ά.).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

παράδοση
προϊόντων

Η εταιρεία μας διαθέτει μια σταθερή μονάδα παράγωγης και μια σύγχρονη κινητή αυτόνομη μονάδα με δυνατότητα παραγωγής 80 κυβικά την ώρα και σε συνδυασμό με τον στόλο μας που αποτελείται από 3 αντλίες σκυροδέματος (28μ 32μ /36μ), 2 φορτωτές και 7 μπετονιέρες, είναι σε θέση να αναλάβει οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο στο νησί της Μήλου.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

διασφάλιση ποιότητας

H διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, αποτελεί για εμάς, απαράβατη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, έχοντας στη διάθεση της εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, χημικό μηχανικό, πιστοποίηση ISO90001 και πραγματοποιεί ετήσια διακρίβωση σε ολόκληρο τον εξοπλισμό της, καθώς και προμηθευόμαστε προϊόντα από λατομεία με πιστοποίηση CE για αδρανή υλικά, ISO, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.